BM RECYKLING Sp. z o.o.

Email: biuro@bmrecykling.pl

BOK Ruda Śląska: 577 534 567

Informacje dla Mieszkańców

Darmowy wywóz gruzu

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą jeden raz w roku, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skorzystać z darmowego odbioru odpadów komunalnych budowlanych i rozbiórkowych (takich jak beton, gruz pochodzące z remontów i rozbiórek prowadzonych przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej) na indywidualne zamówienie składane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne ( pobierz plik zlecenia ).

Dla nieruchomości położonych na północ od autostrady A4, zamówienia przyjmuje:

BM Recykling Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców Rudy Śląskiej

ul. Noworudzka 8
41-700 Ruda Śląska
Tel. 577-534-567

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne mieszkańcy Rudy Śląskiej, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą oddawać również do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (transport we własnym zakresie).

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Noworudzka 8, 41-700 Ruda Śląska

 

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku – 10:00 do 18:00
W sobotę – 10:00 do 14:00

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. Papier
 2. Tworzywa sztuczne
 3. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 4. Opakowania z metali, metale
 5. Szkło
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. Zużyte baterie i akumulatory
 9. Zużyte opony
 10. Odpady tekstyliów i odzieży
 11. Popiół i żużel z palenisk domowych
 12. Bioodpady
 13. Przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta
 14. Odpady niebezpieczne (m.in. termometry rtęciowe, świetlówki, żarówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, tusze, igły i strzykawki powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi)
 15. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Odpady wyżej wymienione do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przekazywać mogą właściciele nieruchomości, którzy złożyli do Urzędu Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak odpady komunalne zmieszane.

ZAMÓW KONTENER ->