O nas

Firma BM Recykling sp. z o.o. powstała w 2003 roku, a działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie Siemianowic Śląskich. W pierwszej kolejności uruchomione zostały linie sortownicze do sortowania odpadów. Następnie firma zajęła się produkcją paliw alternatywnych z odpadów.

fot. Marek Stalmach

Obecnie na terenie zakładu w Siemianowicach Śląskich, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych, BM Recykling Sp. z o.o. prowadzi następującą działalność:
 • przetwarza odpady komunalne (w tym zmieszane odpady komunalne) w komunalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP (instalacja IPPC I1)
 • przetwarza selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady w instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji – kompostowni (instalacja IPPC I1) z wytworzeniem produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby BM-Humus”,
 • zbiera odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • przetwarza odpady inne niż niebezpieczne (przemysłowe i komercyjne) w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (ich sortowania),
 • przetwarza odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w instalacjach do produkcji paliwa alternatywnego:
  • instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów stałych,
  • instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów płynnych,
 • prowadzi wydobycie odpadów z hałd pohutniczych,
 • przetwarza odpady poza instalacjami (na hałdzie).
W Siemianowicach Śląskich BM Recykling sp. z o.o. eksploatuje następujące instalacje:

– Instalację komunalną do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, składającą się z:

 • instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów komunalnych

– Instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji (kompostownię) wraz z wytworzeniem produktu „BM-Humus” – w ramach instalacji biologicznego przetwarzania odpadów

– Instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów przemysłowych i komercyjnych (ich sortowania),

– Instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów stałych,

– Instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów płynnych,

W Chrzanowie Spółka eksploatuje:

– Instalację do tlenowego kompostowania odpadów (w tym przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów) – Kompostownia Chrzanów z wytworzeniem produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby „BM-Aktywator glebowy”.

Wobec powyższego Zakład prowadzi zarówno w Siemianowicach Śląskich, jak i w Chrzanowie procesy recyklingu organicznego w procesach R3.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom umożliwiamy im korzystanie z naszych usług bez konieczności odwiedzenia naszej firmy. To nasi specjaliści odwiedzają firmy produkcyjne, gdzie na miejscu doradzają i pomagają znaleźć najkorzystniejszy wariant usług, nowe rozwiązania czy technologie ułatwiające gospodarowanie odpadami.

Z całą odpowiedzialnością proponujemy Państwu świadczenie usług o wysokiej jakości. Gwarancję stanowi wykwalifikowana, prężnie działająca kadra pracownicza oraz posiadany nowoczesny tabor samochodowy i park urządzeń służących do gromadzenia, transportu, przetwarzania odpadów. Oferujemy Państwu dyspozycyjność techniczną oraz sprawne i niezawodne działanie. Jesteśmy elastyczni i możemy dopasować się tak, by spełnić wszelkie Państwa oczekiwania.

Od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2023 realizowaliśmy odbiór odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej,
obsługiwaliśmy również gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Dziękujemy Mieszkańcom Rudy Śląskiej oraz Władzom Miasta za zaufanie i udaną współpracę.