Komunikaty

24.05.2022

Zgodnie z Art. 32 c pkt. 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn. zm.)  podaje się do wiadomości, że:

W związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2021 roku przez BM Recykling Sp. z o.o.,  na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych, stwierdzono, iż pracownicy oraz ogół ludności nie otrzymali dawek przekraczających przyjęte ograniczniki dawek.

Działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stwierdza się, że działalność w 2021 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.