Kontakt

BM RECYKLING Sp. z o.o.

Siedziba firmy:

ul. Tkacka 30,
34-120 Andrychów

www.bmrecykling.pl

NIP: 551-23-30-453,
REGON: 356687165,
KRS: 0000149461,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
nr BDO: 000003230

Kapitał zakładowy:
5000 zł

Nr konta:
ING Bank Śląski S.A. 83 1050 1360 1000 0023 4734 1741

Instalacja MBP​ - Instalacja komunalna wraz z instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów

Instalacja sortowania odpadów
Zakład produkcji paliw alternatywnych:

ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice Śląskie

Instalacja tlenowego kompostowania odpadów:

ul. Powstańców Styczniowych 15,
32-500 Chrzanów

Biuro w Siemianowicach Śląskich:

ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. 32/2280969
Fax. 32/2290566

biuro@bmrecykling.pl

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00