Autor: mani3kxc

Informacja

0

Zgodnie z Art. 32 c pkt. 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn. zm.)  podaje się do wiadomości, że: W związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2021 roku przez BM Recykling […]

Read More